En mulighetsstudie er gjort av Svelgfoss kulturområde med kraftstasjon, boliger og samfunn. Stig Garberg tar deg med inn i verdensarven og det lille lokalsamfunnet.