Bytter: Området innenfor Rossebu Næringspark peker seg nå ut som nytt område for nytt regionalt motorsportsenter på Østlandet. For å unngå støykonflikter og trøbbel med boligutbygging trekker man seg nå lenger ut i periferien.

Dropper asfaltbane i Leivstein på grunn av støyproblematikk

For å unngå støykonflikter har arbeidsgruppa bak regionalt motorsportsenter nå blinket seg ut Rossebu som aktuelt område for den regionale asfaltbanen for motorsport.
Publisert