Regjeringen tar grep for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet

– Regjeringen har klare ambisjoner på det boligsosiale området. Ingen skal være bostedsløse, og flere vanskeligstilte skal få mulighet til å eie egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.