Ber kommunen ta ansvar

– Det er en plage og en fare å ha slike forhold stå åpent midt i byens sentrum.