- Smeden ein av dei viktigaste i bygda, og kunne det meste

Mange kjenner Steinar Hovde som tidlegare politimann, men visste du at pensjonisten også likar å skrive? Truleg ikkje, for det han har skrive har han alltid lagt i ein skuff – fram til no.