Foreldres store skrekk – nå skal trafikkfella langs E-134 fjernes

Trafikkfella skal bort. Det vil sikre myke trafikanter langs E-134 ved Skilrud og utbedre det trafikkfarlige krysset. Kommunen tar en ny ryddejobb med vann- og kloakksystemet.