– Det ble svelget noen kameler i Gransherad

- Det haster med gang- og sykkelvei gjennom Tinnegrend til Hjuksebø. Det ble nok svelget noen kameler da Gransherad ble prioritert med utvidet fortau og bedret trafikksikkerhet framfor Tinnegrend.