Hvor havner den nye E134 over Heddalsåsen?

Hvor havner den nye E134 fra Elgsjø til Sauland? Ingen vet, og kommunen ønsker seg en avklaring.