– Vi må ha 60 millioner for å utvikle flyplassen

– Jeg har håp om at Staten gjennom sin bevilgning på 16,2 millioner og statsråd Jon Georg Dales uttalelse om satsing på elfly, er en styrke for vår flyplass. Vi vil ha behov for 60 millioner for å kunne ta ned større fly og møte de mulighetene regionens industri og turistbransje har.