Vi ga pant for 83 000 til våre i Røde Kors

Spar på Ramberghjørnet hentet inn 110 000 kroner alene i Pantelotteriet til Røde Kors. Totalt sett får Røde Kors i Telemark 1,5 millioner. Og litt drypper på lokallagene også.