– Vi må bli attraktive

– Vi fikk ikke ledere eller nestledere i utvalgene, men vi skal stå for en konstruktiv politikk.