- The winner takes it all!

- Ap, Sp, Rødt og MDG inviterte til samarbeid , men tok alle posisjonene. Det styrker ikke muligheten for et godt, politisk samarbeid. The winner takes it all!