Løberg føler seg skviset, men ny regjering gir overgangsboliger

– Idea Kompetanse og det nettverket vi har på Notodden sikrer oss overgangsboliger for dem som i siste del av fengselsstraffen skal tilpasses samfunnet med jobb eller utdannelse. Det betyr at vi vil få nye, statlige arbeidsplasser.