Dette er flertallet enige om

Å sikre arbeidsplasser, tiltak for barn i lavinntektsfamilier og bygging av ny felles barneskole i Heddal er noe av det Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne er skjønt enige om for de neste fire årene.