– Jeg er utrolig skuffa, og falt trolig for eget grep

Borgar Løberg (SV) la fram to verbalforslag under budsjettbehandlingen. Kommunestyret sa ja mot en stemme til forslaget om satsing i sentrum, men sa nei med 28 stemmer til forslaget om å hjelpe unge i etableringsfasen.