- Forvalter kommunen eiendommene sine godt?

Knut Duesund (KrF) vil ha svar på hvordan kommunen skal drifte og vedlikeholde egne eiendommer. Spørsmålet reises etter mye kommunalt forfall og en kritisk KS-rapport som kom så tidlig som i 2016 og hvor vedtak har ligget i skuffen.