Notodden mistet to innsatsledere til Bø, noen har det verre: Må kjøre 150 kilometer lang utrykning

150 kilometers utrykningskjøring med blålys og sirener er resultatet når innsatsledere stadig skal dekke større områder. Økonomien i politidistriktet pekes på når man har redusert antall stillinger. Notodden-politiet er ikke alene om å slite med bemanningen.