– Folk slår hverandre ned

AVTALER: - Vi ender opp med ulike typer avtaler i Konfliktrådet, som for eksempel forsoningsavtaler, økonomiske avtaler og arbeidsavtaler, forklarer Hanne Merete Reichelt.

AVTALER: - Vi ender opp med ulike typer avtaler i Konfliktrådet, som for eksempel forsoningsavtaler, økonomiske avtaler og arbeidsavtaler, forklarer Hanne Merete Reichelt. Foto:

– Ingen saker er for små eller store, men akkurat nå har jeg mest voldssaker, forteller Hanne Merete Reichelt, som er megler i øvre Telemark for Konfliktrådet Sør-Øst.

DEL

Reichelt jobber for tiden med åtte straffesaker/henlagte straffesaker, og en sivil sak/familiekonflikt. Sivile saker betyr at privatpersoner selv har bedt om hjelp. Straffesakene overføres fra politiet. – De mange sakene med folk som har slått ned noen/blitt slått ned må ha skjedd før jul, sier Reichelt tankefullt.

– Tar feil igjen og igjen

Hun jobbet fem-seks år i Konfliktrådet i Grenland, og har hittil sju år som megler i øvre del av fylket. Privatpersoner kan melde inn saker på konfliktraadet.no eller ringe administrasjon i Skien, og når Reichel får overført en sak, starter hun med å ringe partene og avtaler et formøte med hver av dem. I formøtet får de greie på alt som skal skje når partene møtes. Noen ganger er det behov for flere møter, og hvis det handler om vold i nære relasjoner er det pålagt å ha flere møter. Noen saker avsluttes etter det første møtet.

– Når jeg får en sak, danner jeg meg et bilde av personene, og gang etter gang innser jeg hvor feil jeg tok. Jeg har lært nå, sier Reichelt, med både varme og omtanke i stemmen. Meglerne er nøytrale, tar aldri parti i en sak og behandler alle likt, sørger for at partene til enhver tid er trygge, har taushetsplikt, har stor respekt for folk som åpne seg, men er verken rådgivere eller behandlere. Handler saken om vold i nære relasjoner, eller det er mange parter involvert, er det alltid to meglere til stede.

Jager ikke en avtale

Målet er at partene skal snakke ut om det som har skjedd, gjøre det godt igjen, og hindre at det skjer igjen. For å få folk til å snakke, stiller Reichel åpne spørsmål som; hva skjedde, hva følte du, hva tenkte du, hva føler du nå, hva har vært det verste, og hvem tror du er berørt av det som skjedde? Alle straffesaker må avsluttes med at det skrives en avtale partene enes om, hvis ikke går saken tilbake til politiet. I sivile saker skrives det som regel også avtaler, selv om Reichel også har opplevd at en eller begge parter har løpt hylende og bannende ut av lokalet.

KREVENDE: - De sivile sakene er ofte svært krevende fordi det handler mye om følelser og konflikter som har bygd seg opp over år, forteller Hanne Merete Reichelt.

KREVENDE: - De sivile sakene er ofte svært krevende fordi det handler mye om følelser og konflikter som har bygd seg opp over år, forteller Hanne Merete Reichelt. Foto:

– Jeg jager ikke en avtale, men ønsker at det ender med en skriftlig avtale, og en avtale hvor partene forplikter seg, og en avtale som er så konkret at det er helt klart om den brytes, forklarer Reichel. Som megler har hun lov til å si nei til en sak, og da handler det som regel om at hun ikke føler at partene er helt ærlige, eller at noen av partene er folk hun kjenner.

– Jeg kommer sprudlende hjem

Reichel har full jobb som sekretær på Kongsberg sykehus, så meglingen skjer på fritida, gjerne med lange kjøreturer oppover i fylket. En megler er en lekperson, får betalt, men det er ikke den lønnen som driver Reichel.

– Jeg gleder meg over å kunne hjelpe andre, og i de aller fleste tilfeller får vi til gode løsninger. I tillegg er jeg nysgjerrig på mennesker, og kan med hånda på hjerte si at jeg har blitt litt klokere etter hver eneste sak. Det blir veldig mye jobb, men jeg får likevel tid til å gå tur og strikke. Jeg er så heldig å sove godt, og har en mann som lager middag til jeg kommer hjem sent på kvelden. Jeg kommer sprudlende hjem når det går bra i Konfliktrådet, sier Reichel. Det er bare en sak hun har «tatt med seg hjem» og vært lei seg over på alle disse åra.

Artikkeltags