– Slipper brøyting, men strør som hakka møkk

Brøyteplogene står parkert, men det betyr ikke dermed sagt at brøytemannskapene er arbeidsledige.