- Det viktigste er at ungdom engasjerer seg

Verken Live, Martin, Mohadesseh eller Sam har politisk aktive foreldre, men politikk er noe de fire i det nye styret i Notodden AUF absolutt vil bruke fritida si på.