– Fint at det skal ryddes opp

Lienfoss-området er en del av verdensarven, og for en tid tilbake ga Teknisk utvalg administrasjonen i Notodden kommune fullmakt til å få ryddet området – om så de må ta maktmidler i bruk.