Varsler innsigelse mot Tuven-endringer

– Reguleringsendringen for Merdevegen 12A bryter med retningslinjene og bestemmelsene i «Regional plan for samordna areal og transport for Telemark 2015-2025», skriver Telemark fylkeskommune.