Si hva du mener om planene for ny gangbru

Artikkelen er over 1 år gammel

Målet er å bedre trafikksikkerheten for gående- og syklende i Heddal, samt få flere til å ta seg fram ved hjelp av egen maskin, framfor å bruke bilen.