– Bli med på allsang

Rundt 40–50, unge som eldre, av begge kjønn, var ventet til Skoland aktivitetshus sist tirsdag. Da ble det for første gang gjort en lokal variant av allsang på grensen – uten kamera.