Radiomerket fisk kan være på vei oppover

Får du en radiomerket fisk på kroken i Heddalsvatnet i sommer, så vil Grenland Sportsfiskere ha greie på dette så kjapt som mulig.