Skognæringens behov veier tyngst

Artikkelen er over 1 år gammel

Bane NOR skal utrede flere alternativer for plassering av ny tømmerterminal i Telemark.