Roper varsko om stor fare for viltpåkjørsler

Det er så mye elg, hjort og rådyr i veibanen nå at viltmyndighetene i både Notodden og Sauherad kommer med en kraftig advarsel til alle bilførere.