Dette kan bli arena for verdensarvutstillingene

Nå undersøkes det hvordan Tinfos 1 kan bygges om for å gi plass til en lokal og den generelle verdensarvutstillingen på Notodden, og bli en besøksarena for lokalbefolkning og tilreisende.