Samlet inn 65 443 kroner

Av

I løpet av fem år har familien Heggekroken Haugan samlet inn 780 000 kroner til vanskeligstilte barn og voksne i Øst-Europa. Nylig samlet de inn nye 65 000 kroner via en hagekafe.