Munnhoggeri om Heddal brakkeskole

Barneskolen skal utbedres med 1,5 millioner kroner, og det ble bevilget 100 000 kroner ekstra til lekeapparater/eventuelt andre elevretta tiltak. Men før vedtaket ble fattet, gikk det ei kule varmt.