Det er ikke satt av penger til vedlikehold av leikeplasser

Leikeplassen på torget er under utvikling, og det er lite penger igjen til leikeplassen på Skoland. Det er også flere som ønsker leikeplasser, blant annet på Industripromenaden og på Yli.