Ber om at busstilbudet utredes

I 2002 sa samferdselsministeren at Kollektivterminalen i Notodden var et viktig knutepunkt for framtidig satsing på kollektivtransport. I dag kjemper politikerne for å beholde et stadig skrinnere busstilbud.