Tråkker til med TurboTråkk på Tinnemyra

Tirsdag blir det livat, for da kommer nesten alle tre- til seksåringene fra barnehagene i Notodden og Hjuksebø til Tinnemyra for å gå tur, høre eventyr og på konsert.