Skriker etter arbeidskraft

I dag er det rundt åtte sykepleierårsverk ledige ved Haugmotun sykehjem, og i tillegg må de få på plass mange sommervikarer.