Planene for ny gangbru på E134 skaper bekymring

I arbeidet med reguleringsplan for gangbrua over E134 til Haugmoen, har flere berørte naboer til prosjektet uttrykt at de bekymret. Dette er huseiere i Lysthusvegen og Trolldalsvegen.