Kommunen må rydde opp i parkeringsordningen

Uriktige opplysninger på blanketten og manglende registrering av parkeringsområder er blant forholdene som gjør at Statens vegvesen varsler at de kan komme til å pålegge Notodden kommune å rette opp feil og mangler.