Samarbeider for å glede eldre

Nå blir det enklere både å be om besøk og melde seg som besøksvenn. Røde Kors, Frivilligsentralen og Demensforeningen samarbeider for å gjøre hverdagen litt lysere for enslige eldre.