- Vi må ha staten med på laget

Telemark Ring har trukket søknaden til fylkeskommunene, men bare inntil videre, og fordi Telemark, Vestfold og Buskerud ba om en grundigere søknad med forretningsmodell.