Ber kommunen om toalettfritak

Aasmundsens Bakeri søker Notodden kommune om fritak fra kravet om universelt utformet toalett i Storgata 42.