Her er de nye avfallsbeholderne

Sort lokk for restavfall, blått for papp og papir, grønt for matavfall og turkis for glass og metall. Men, er disse grå beholderne gangbare også i verdensarven og fredede områder?