Kommunen kan i verste fall bli erstatningspliktig

Miljøhygienisk avdeling har vurdert leikeplassen på torget, og skriver at det snarest må gjøres noe med størrelsen på sikkerhetssonene rundt kunstverkene hvis disse fortsatt skal benyttes som lekeplassutstyr.