Bom-flytting kan kludre det til for videre utbygging av E134

Flytting av bommen til fylkesgrensa kan skape trøbbel for utbyggingen av Saggrenda - Elgsjø. Årsaken er at det ikke kan kreves bompenger to ganger for samme strekning.