Litt stang ut, og noe stang inn

Under budsjettbehandlingen i kommunestyret la Notodden Høyre fram flere verbalforslag. Noen ble vedtatt, andre ikke.