Få kvinner og høy gjennomsnittsalder

Av

Kun ett medlem av Notodden kommunestyre er under 30 år, hovedtyngden er mellom 50 og 74 år.