De fleste innvandrerne i Notodden er fra Polen

– Jeg vil aldri flytte fra Notodden, sier Krystian Tracz, som er en av 205 personer fra Polen som har bosatt seg i Notodden.