Høyre vil ha en konkret plan for Tinfos-minnene

– Industrikommunen Notodden kan ikke være kjent av at fysiske bedriftsminner etter Tinfos står i fare for å gå tapt på grunn av dårlig vedlikehold, sier Tonje Brokke (H).