Når noen tipper, drysser det på andre - her ser du hvem som fikk penger

De som får mest Grasrot-penger i henholdsvis Notodden, Hjartdal og Sauherad fra 1. mai til 3. august er Tinnemyras Venner med 297 643 kroner, Hjartdal IL med 32 746 kroner og IL Kjapp som får 53 399 kroner.