Laukvik og Pedersen er blant søkerne på stillingen som beredskapsleder – Dette blir spennende

Ti menn og to kvinner har søkt stillingen som leder av beredskapsavdelingen i Notodden brann- og feiervesen. Det er mange kjente navn på lista, og brannsjefen ser spent fram til å få på plass en beredskapsleder.