Klarer du deg selv i tre dager?

Se for deg at du blir isolert grunnet flom eller ras, at drikkevannet blir forgiftet, strømnettet svikter og mobiltelefonen dør, eller i verste fall: krig eller en terrorsituasjon. Har du da det som trengs for at du og familien skal klare dere i tre døgn?