Hjartdal har færrest elever i kommunale skoler, mens Notodden har størst økning av elever i kommunale skoler

Hjartdal har dette skoleåret 130 elever i kommunale skoler, og færrest kommunale grunnskoleelever av kommunene i Vestfold og Telemark. Nedgangen på 57 elever fra forrige skoleår har en naturlig forklaring, siden dette er første skoleåret med montessoriskoler i Tuddal og Hjartdal.